คลิกเพื่อดู Demo 2 นาที Watch Now

Campaign Sherpa ได้รวมการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Features ที่ความเหมาะสม เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ในการตัดสินใจทางด้านการการตลาดที่แม่นยำมากขึ้น

การตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณ

ปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการจัดอันดับของ Search Engine มักถูกมองข้ามหรือระบุได้ยาก
ปัญหาเหล่านี้จะลดลง เพราะโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของ Campaign Sherpa จะตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ของคุณแต่ในละหน้าและสามารถแสดงให้คุณเห็นว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใด

ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ให้สูงสุด เราต้องแน่ใจว่าทุกหน้าได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดอันดับของ Search Engine เรียบร้อยแล้ว
Campaign Sherpa สามารถแจ้งเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแบบ On Site, การเพิ่มประสิทธิภาพแบบ Off Page, และปัญหา SEO ทางเทคนิคที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำตามความจำเป็นได้

การรายงานอย่างครอบคลุม

เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ให้สูงสุด การทำให้แน่ใจว่าทุกหน้าได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดอันดับของ Search Engine เป็นสิ่งสำคัญ, แคมเปญเชอร์ปา การเพิ่มประสิทธิภาพแบบ On Site, การเพิ่มประสิทธิภาพแบบ Off Page, และปัญหา SEO ทางเทคนิคที่มีอยู่ในเว็บไซต์ และจัดลำดับความสำคัญของคำแนะนำตามความจำเป็น

ระบบการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก

เงื่อนไขการวิเคราะห์คะแนนของ Campaign Sherpa มาจากคะแนนการตรวจสอบ Tag และคะแนน SEO ของเว็บไซต์ ที่มีคะแนนตั้งแต่ 1-100 คะแนน โดยเฉลี่ยน้ำหนักตามผลกระทบโดยรวมของประสิทธิภาพการทำงาน และระบบการเกลี่ยคะแนนแบบนี้ จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจจับจุดที่มีปัญหาและดูแลแก้ไข หรือ ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ง่ายๆ เพียงติดเราเข้ามา

เรียนรู้เพิ่มเติม

แจ้งขอติดต่อพูดคุยกับตัวแทนของ Campaign Sherpa เกี่ยวกับ Features ราคาและแพ็คเกจของเรา และมาดูว่า Campaign Sherpa จะสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร