คลิกเพื่อดู Demo 2 นาที Watch Now

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

Inetasia มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในที่นี้สอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) ของกฎหมายประเทศไทย

Inetasia จำกัดการจัดเก็บข้อมูลและใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องการใช้เพื่อบริหารธุรกิจ
และให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

Inetasia อาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

  • เพื่อจัดการกับการสอบถามและการร้องเรียน
  • เพื่อประมวลผลการเรียกเก็บและการชำระค่าบริการ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการยืนยันตัวตน
  • เพื่อใช้ในการอ้างอิงและบันทึกของบริษัทเอง และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานภายใน

Inetasia อาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ บริษัทใต้อำนาจและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
Inetasia อาจเปิดเผยข้อมูลเมื่อกฎหมายหรือมีคำสั่งศาลแจ้งเข้ามา หรือตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอ หรือโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นหรือแนะนำให้ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินทั้งของ Inetasia หรือบุคคลอื่น