คลิกเพื่อดู Demo 2 นาที Watch Now


Campaign Sherpa – เส้นทางการเรียนรู้

Campaign Sherpa มาพร้อมกับห้องสมุดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุง พร้อมด้วยการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายซึ่งช่วยเพิ่มฐานความรู้และทักษะของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) การฝึกอบรม Campaign Sherpa จะช่วยปรับปรุง KPI ในทีม Digital ได้

เริ่มการเรียนฟรี!

ประโยชน์ที่จะได้รับประกอบด้วย:

 • นำความรู้ของ Campaign Sherpa ไปปรับปรุงการสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสได้
 • ลดเวลาบริการที่จำเป็นสำหรับฝ่ายไอทีในการซัพพอร์ต
 • ความยืดหยุ่น - ที่สามารถเข้าอบรมได้จากทุกที่ และทุกอุปกรณ์

เนื้อหาครอบคลุม Features ทั้งหมดและรวมไปถึงถึงรายงานเชิงลึกต่างๆ:

ปรับปรุง SEO เพื่อเพิ่มอันดับของ Search Engine และจำนวนการเข้าชมแบบ organic

 • ภาพรวมการทำ SEO
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SEO
 • การตีความผลลัพธ์ SEO
 • การจัดลำดับความสำคัญและการนำองค์ประกอบ SEO ไปใช้
 • SEO ขั้นสูงและแนวทางปฏิบัติที่ดี

ปรับปรุง User Experience (UX) เพื่อเพิ่ม Conversion rate

 • ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบเว็บไซต์
 • การตีความผลการวิเคราะห์
 • การจัดลำดับความสำคัญและการปรับใช้การอัปเกรด UX
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพื่อแปลงการเข้าชมเป็น Conversion
SAP litmos

ไตรมาสที่ 1 ปี 2021

ทางเราได้ปล่อยรายงานการวัดผลที่เป็นเส้นทางการเรียนรู้แบบใหม่โดยใช้ Google Analytics และ Amplitude ที่จะต้องกลายมาเป็นกลยุทธ์ที่ดี และเป็นการฝึกฝนที่ดีที่สุด และจะเป็นหลักสำคัญในการตั้งค่าที่รวมไปถึงเลือกลำดับเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานงานของเว็บไซต์

เส้นทางการเรียนรู้ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปนี้:

 • ข้อมูลของการนำไปใช้ในการทำ SEO และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • การหาจำนวนผลลัพธ์: การวัดประสิทธิภาพและข้อกำหนดของการรายงาน
 • มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดหลักและตัวขับเคลื่อนธุรกิจ